[Obsah stránky]
[Navigácia stránky]

Polep automobilov & Reklama


IceCall: 0905 58 24 85
e-mail: info@iceman.sk
Rozmery a Formáty

Štandardné Formáty (mm)
A Formáty B Formáty C Formáty
4A0 1682 × 2378
2A0 1189 × 1682
A0 841 × 1189 B0 1000 × 1414 C0 917 × 1297
A1 594 × 841 B1 707 × 1000 C1 648 × 917
A2 420 × 594 B2 500 × 707 C2 458 × 648
A3 297 × 420 B3 353 × 500 C3 324 × 458
A4 210 × 297 B4 250 × 353 C4 229 × 324
A5 148 × 210 B5 176 × 250 C5 162 × 229
A6 105 × 148 B6 125 × 176 C6 114 × 162
A7 74 × 105 B7 88 × 125 C7 81 × 114
A8 52 × 74 B8 62 × 88 C8 57 × 81
A9 37 × 52 B9 44 × 62 C9 40 × 57
A10 26 × 37 B10 31 × 44 C10 28 × 40
           
RA Formáty SRA Formáty Delené Formáty
RA0 860 × 1220 SRA0 900 × 1280 1/3 A4 99 × 210
RA1 610 × 860 SRA1 640 × 900 1/4 A4 74 × 210
RA2 430 × 610 SRA2 450 × 640 1/8 A4 37 × 210
RA3 305 × 430 SRA3 320 × 450 1/4 A3 105 × 297
RA4 215 × 305 SRA4 225 × 320 1/3 A5 70 × 148
           
Obálky a iné formáty Vizitky
Formát rozmer (mm) Obsahový Formát Oblasť rozmer (mm)
C6 114 x 162  A4 -2x poskladaná = A6 US, UK 85x55
DL 110 x 220  A4 - 2x poskladaná = 1/3 A4 EU 90x50
C6/C5 114 x 229  A4 - 2x poskladaná= 1/3 A4    
 C5 162 x 229  A4 - 1x poskladaná= A5    
 C4 229 x 324   A4    
 C3 324 x 458  A3    
 B6 125 x 176  C6 obálka    
 B5 176 x 250  C6 obálka    
 B4 250 x 353  C6 obálka    
 E4 280 x 400  B4    
Share |

Vytlačiť | SpäťICEMAN File Upload

Nahrávanie súborov na tlač a grafické spracovanie. Rýchlo a jednoducho.


Kontaktujte nás

ICEMAN / Media Factory s.r.o.
Galvaniho 2/A
821 04 Bratislava
IceCall: 0905 58 24 85
E-mail: info@iceman.skGaléria

Náhľad
Náhľad
Náhľad
Náhľad
Náhľad
Náhľad

Novinky e-mailom

Prijímajte ICEMAN CoolNews s ponukami a biznis informáciami

Všetky práva vyhradené
1998–2020 © ICEMAN™ Polep automobilov a Reklama


[Navigácia stránky]
[Obsah stránky]
[Záhlavie stránky]