[Obsah stránky]
[Navigácia stránky]

Polep automobilov & Reklama


IceCall: 0905 58 24 85
e-mail: info@iceman.sk
Všeobecné podmienky

 Vitajte na našich webových stránkach iceman.sk. Prehliadaním tohto webu a obchodovaním s nami (online alebo osobne), vyjadrujete súhlas so všeobecnými podmienkami spoločnosti ICEMAN™ Europe Ltd. Veľká Británia a Media Factory s.r.o. Slovenská republika. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, prosím nepokračujte v prehliadaní webových stránok a ihneď ich opustite.

1.1 Obsah stránok tohto webu má len všeobecno informačný charakter a použitie. Obsah je predmetom akejkoľvek zmeny bez predošlého upozornenia. Všetky práva vyhradené.
1.2 Termíny "My", "ICEMAN™", "ICEMAN™ Group","naša", "náš" poukazujú na vlastníka webových stránok spoločnosť ICEMAN™ Europe Ltd. a prevádzkovateľa ich obsahu spoločnosť Media Factory s.r.o.
1.3 Termíny "Vy", "Ty","Váš", "Vaša" poukazujú na užívateľa stránky, prehliadajúcu osobu.

2.1 Spoločnosť ICEMAN™, jej partneri a zástupcovia, ani žiadna iná tretia strana z údajov na tomto webe nesľubujú, nestanovujú záruky, garancie presnosti, limity užívania, kompletnosť a vhodnosť informácií v súvislosti s materiálmi a informáciami. 
2.2 V prípade uvedenia nezhodných či nesprávnych údajov, neberieme zodpovednosť za tieto rozdiely a nezodpovedáme za vzniknuté errory a škody, úšlý zisk, poškodenia, stratu údajov.
2.3 Vaše použitie, prevzatie akýchkoľvek informácií z týchto stránok je na vaše vlastné riziko a nepreberáme za to žiadnu právnu ani inú zodpovednosť.
2.4 Tieto webové stránky obsahujú údaje a materiály, ktoré sú vo vlastníctve či licenciou ICEMAN™. Tento materiál obsahuje (nie je však limitovaný k) dizajn, predlohy, vzhľad, pohľady, grafiky. Akékoľvek kopírovanie a šírenie je zakázané v zmysle zákona o autorských právach, čo tvorí súčasť týchto všeobecných podmienok.
2.5 © ICEMAN™ Europe Ltd. 1998-2014
2.6 Akékoľvek neautorizované kopírovanie, šírenie, použitie obsahu, či ochranných známok z tohto webu, môže mať za následok porušenie zákona a spáchanie trestného činu.
2.7 Niektoré stránky obsahujú preklikavé linky na iné webové stránky. Tieto linky majú účel poskytnúť Vám ďalšie informácie o produktoch či službách. Neberieme žiadnu zodpovednosť za obsah a informácie uvedené na týchto webových stránkach.

3.1 Všetky informácie poskytnuté ICEMAN™ cez tieto webové stránky sú starostlivo a bezpečne uchovávané a nie sú poskytované tretím osobám
3.2 Prostredníctvom tohto webu môžeme získať nasledovné informácie: meno, adresu, názov spoločnosti, funkciu, kontaktné informácie, demografické údaje, záujmy a iné ďalšie informácie týkajúce sa Vašich potrieb či zákazníckych prieskumov a ponúk
3.3 Tieto informácie môžeme použiť k zlepšeniu našich služieb a produktov, k zasielaniu ponúk, marketingovému výskumu. Z času na čas môžete byť na základe týchto informácií kontaktovaný písomne, mailom, či telefonicky.

4.1 Na materiály použité na výrobu tlačovín a reklám a vykonanú prácu s tým suvisiacu sa vzťahuje štandardná ICEMAN™ záruka 6 mesiacov s výnimkou papierových výrobkov a atramentov veľkoplošnej tlače, kde je záruka 3 mesiace, alebo ak nie je stanovené inak. Pri polepe automobilov sa dá záruka predĺžiť až na 3 roky - musia byť však splnené záručné podmienky.
4.2 Záruka je doba, kedy sa garantuje funkčnosť a nevadovosť uvedeného produktu či služby.
4.3 Životnosť je doba, kedy materiál by mal plne spĺňať svoju funkciu za ideálnych/štandardných podmienok. Vplyvom klimatických a iných podmienok, táto doba môže byť dlhšia ako je uvádzaná, ale zároveň aj kratšia. Na životnosť výtlačkov veľkoplošnej tlače vplývajú mnohé faktory ako je intenzita UV žiarenia, smog, prašnosť, teplotné rozdiely prostredia, kyslé dažde, magnetické zóny a iné. Podľa klientom zadaných požiadaviek sa pri kalkulácii a pri výrobe produktov používa materiál alebo súbor materiálov, ktoré budú vami požadovanú dobu čo najdlhšie spĺňať. 
4.4 Životnosť výtlačkov veľkoplošnej tlače/ atramentov sa dá predĺžiť liatou alebo filmovou lamináciou. Záručné doby a podmienky materiálov a atramentov ostávajú nemenné.
4.5 Na základe písomnej dohody a stanoveného príplatku je možné záruku predĺžiť zo 6 mesiacov až na 36 mesiacov
4.6 Záruka sa vzťahuje na vadu materiálu a jeho funkčnosť pri dodržaní riadnych a štandardných podmienkok použitia materiálu. V prípade nedodržania pokynov užívania, či nesprávneho použitia materiálu záruka zaniká v plnom rozsahu a za vzniknuté škody neručíme. 
4.7 V prípade reklamácie je potrebné doručiť na naše pracovisko reklamovaný materiál/predmet. Ak sa tak urobiť nedá z nejakého dôvodu, treba najprv zaslať fotografie, aby sme mohli vec posúdiť a riešiť.
4.8 Hlavnou podmienkou pre uplatnenie akejkoľvek reklamácie či opravy je aby za predmet / dielo bolo riadne a včas zaplatené v zmysle dohodnutých podmienok. V prípade, že tak urobené nie je alebo nebolo, Váš nárok na reklamáciu / opravu zaniká a máme právo túto reklamáciu / opravu plne zamietnuť alebo vykonať za úhradu na Vaše náklady.
4.9 Na všetky grafické práce a spracovania sa vzťahuje autorské právo pre ICEMAN Europe Ltd. UK a Media Factory s.r.o. SR a sú ich výlučným majetkom. Za úplatu je možné tieto práva si obstarať. Pri zaplatení za grafické spracovanie návrhov, neznamená, že máte automaticky nárok na dáta potrebné k výrobe. Pokiaľ si tieto vyžadujete, sú k dispozícii za úplatu, ak nie je dohodnuté vopred inak.
4.10 Zasielanie dokumentov a faktúr za tovar či služby je výhradne elektronickou formou. V prípade požiadavky je možné zaslanie dokumentov v papierovej podobe pozemnou poštou za poplatok €7

5.1 Všetky uvedené ceny a sumy sú v € bez DPH 20% ak nie je uvedené inak.
5.2 Tieto všeobecné podmienky sú platné od 1.1.2009. Posledná aktualizácia 18.1.2014.
5.3 V prípade akýchkoľvek pochybností, nejasností, či potrebe získania ďalších informácií, nás prosím smelo kontaktujte emailom info@iceman.sk alebo telefonicky na 0905 58 24 85Prebiehajúce akcie:

Momentálne neprebiehajú žiadne akcie

Share |

Vytlačiť | SpäťICEMAN File Upload

Nahrávanie súborov na tlač a grafické spracovanie. Rýchlo a jednoducho.


Kontaktujte nás

ICEMAN / Media Factory s.r.o.
Galvaniho 2/A
821 04 Bratislava
IceCall: 0905 58 24 85
E-mail: info@iceman.skGaléria

Náhľad
Náhľad
Náhľad
Náhľad
Náhľad
Náhľad

Novinky e-mailom

Prijímajte ICEMAN CoolNews s ponukami a biznis informáciami

Všetky práva vyhradené
1998–2020 © ICEMAN™ Polep automobilov a Reklama


[Navigácia stránky]
[Obsah stránky]
[Záhlavie stránky]